Αύξηση των επιπέδων σωματικής δραστηριότητας ατόμων με χαμηλό εισόδημα που κάνουν καθιστική ζωή υπό την καθοδήγηση προσωπικών γυμναστών

Το έργο HEPALIS στοχεύει στην προώθηση του αθλητισμού και της σωματικής δραστηριότητας μεταξύ ατόμων με χαμηλό εισόδημα, αναπτύσσοντας εκπαιδευτικούς πόρους, διαδικτυακές πλατφόρμες και πιλοτικά προγράμματα. Τα κύρια παραδοτέα περιλαμβάνουν ένα πρόγραμμα σπουδών κατάρτισης προσωπικών προπονητών, ενότητες, έναν οδηγό πρόληψης τραυματισμών και μια πλατφόρμα καθοδήγησης βασισμένη στην παιχνιδοποίηση.

Enter your e-mail to subscribe to updates

E-Mail Address: *
Please enter a valid email address.
27 - 2 = ?
Enter the equation result to proceed
Έκθεση Επισκόπησης ΒιβλιογραφίαςΙούλιος 2023
Έκθεση σχετικά με την ταξινόμηση πόρων, εγγράφων και εργαλείων πολυμέσων που σχετίζονται με την καθιστική συμπεριφορά, τη σωματική δραστηριότητα και τον αθλητισμόΙούλιος 2023
Πρόγραμμα σπουδών κατάρτισης προσωπικού εκπαιδευτήΝοέμβριος 2023
Ενότητες κατάρτισης προσωπικού εκπαιδευτήΦεβρουάριος 2024
Injury Prevention Guide for Non-AthletesΦεβρουάριος 2024
Πλατφόρμα καθοδήγησης, κατάρτισης και διαδικτυακού αθλητισμού φυσικής δραστηριότητας βασισμένη στην παιχνιδοποίησηΣεπτέμβριος 2024

Enter your e-mail to subscribe to updates

E-Mail Address: *
Please enter a valid email address.
25 + 1 = ?
Enter the equation result to proceed

Εταίροι του έργου

Αποποίηση ευθύνης
Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου αντιπροσωπεύει τις απόψεις των συγγραφέων και αποτελεί αποκλειστική ευθύνη τους. Η Επιτροπή δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν.