Zwiększenie poziomu aktywności fizycznej osób o niskich dochodach prowadzących siedzący tryb życia pod okiem trenerów osobistych.

Projekt HEPALIS ma na celu promowanie sportu i aktywności fizycznej wśród osób o niskich dochodach poprzez rozwój zasobów szkoleniowych, platform internetowych i programów pilotażowych. Główne wyniki projektu obejmują program szkoleniowy dla trenerów osobistych, moduły, przewodnik zapobiegania urazom i platformę mentorską opartą na grywalizacji.

Enter your e-mail to subscribe to updates

E-Mail Address: *
Please enter a valid email address.
21 + 6 = ?
Enter the equation result to proceed
Raport z przeglądu literaturylipiec 2023 r.
Raport dotyczący klasyfikacji zasobów, dokumentów i narzędzi multimedialnych związanych z zachowaniami sedenteryjnymi, aktywnością fizyczną i sportemlipiec 2023 r.
Program szkolenia trenerów personalnychlistopad 2023 r.
Moduły szkoleniowe dla trenerów personalnychluty 2024 r.
Poradnik zapobiegania urazom dla osób nie będących sportowcamiluty 2024 r.
Oparta na gamifikacji platforma mentoringu, treningu i sportu online.Wrzesień 2024 r.

Enter your e-mail to subscribe to updates

E-Mail Address: *
Please enter a valid email address.
28 - 2 = ?
Enter the equation result to proceed

Partnerzy projektu

Zastrzeżenie

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.